Stalking je nevhodné chování, projevující se zejména opakovaným fyzickým sledováním, nechtěnými kontakty (dopisy atp.), dlouhodobým sledováním aktivit určité osoby a sbíráním informací o ní, případně nemístným oslovováním jejích příbuzných, přátel atp. Takový zájem cílenou osobu obtěžuje, narušuje její soukromí a vzbuzují u ní strach; někdy ústí až v trestní stíhání pronásledovatele, stalkera. Stalker je až patologicky posedlý zájmem o osobu, kterou pronásleduje, často je veřejně známá, nebo jemu blízká, např. bývalý partner.

Za stalking lze považovat opětovné, systematické, dlouhodobé obtěžování nevyžádanými esemeskami, e-maily, skype, různé druhy chatu, telefonáty, nechtěnými pozornostmi, případné opakované cílené sledování osoby. Obsah těchto zpráv může být příjemný až veselý, ale též urážející, zastrašující . Útočník u oběti vyvolává pocit strachu.

Oběť stalkingu:

Nejčastějšími oběťmi stalkingu jsou známé osobnosti (zpěváci, herci, politici), expartneři , v zásadě můžeme říci, že stalkerem může být:
 •  osoba, kterou oběť osobně zná a ví, že ji pronásleduje
 •  osoba, kterou oběť osobně zná, ale neví, že ji pronásleduje
 •  osoba, kterou oběť osobně nezná (např. kyberstalkeři hledající své oběti na internetu)
120831-512541-tdy-120828-internet-stalking-01.blocks desktop large
Typologie stalkerů: 

rozpoznat stalkera nemusí být vůbec snadné a často se to ani nepodaří , může se jevit jako společensky naprosto normální člověk, o kterém ani jeho nejbližší okolí nemusí tušit, že např. obtěžuje jinou osobu

1. Co je nebezpečného pronásledování?
Nebezpečné pronásledování je úmyslné a systematické porušování osobní svobody jiného. Od 1. 1. 2010 je nebezpečné pronásledování v České republice trestným činem (§ 354 Trestního zákoníku, zákon č. 40/2009 Sb.). Cílem je navázání a udržování kontaktu s pronásledovanou osobou i přes její zjevný nesouhlas, které se projevuje sledováním, vyhledáváním osobní blízkosti, kontaktování prostřednictvím elektronické pošty, mobilu, omezováním v obvyklém způsobu života, zneužitím osobních údajů, vynucováním si pozornosti. Toto jednání vzbuzuje v pronásledované osobě důvodnou obavu o život nebo zdraví, případně obavu o život a zdraví osob blízkých. Umanutost a posedlost některých pachatelů a pachatelek může trvat i několik let.

Obětí nebezpečného pronásledování se může stát bez svého zavinění kdokoli! 

2. Typické projevy
 • opakované pokusy o kontakt (např. prostřednictvím dopisů, telefonátů, SMS zpráv, zasílání dárků)
 • přímé nebo nepřímé výhružky (demonstrování moci), které u normální osoby vzbuzují oprávněný strach a obavy
 • vyhledávání fyzické blízkosti oběti (postávání v místě bydliště, zaměstnání, pozorování, chůze v blízkosti)
 • ničení věcí pronásledované osoby (např. vozidla, plotu, ale i likvidace zvířete – domácího mazlíčka)
 • zneužívání osobních údajů (např. zveřejnění telefonního kontaktu a adresy oběti na internetu s legendou, že chce prodat byt, poskytuje sexuální služby)
 • Pronásledování je zpravidla pokračováním nějakého skutečného nebo smyšleného vztahu mezi pronásledovatelem a jeho obětí.

3. Přirozené druhy reakcí na nebezpečné pronásledování

 • Psychické

Např. nervozita, podrážděnost, lekavost, pocity vyčerpanosti, únava, ztráta chuti do života, pocity bezradnosti a bezmoci.

 • Finanční

Např. investice do bezpečnosti, nákup zničených věcí, dočasné přestěhování se.

 • Pracovní

Např. zhoršení výkonu v zaměstnání, neschopnost myslet na něco jiného, změna pracovního místa nebo ukončení pracovního poměru.

 • Sociální

Např. snížení zájmu o dříve důležité vztahy a aktivity, izolace, strach z neznámých lidí.


Ve většině případů jsou negativními důsledky nebezpečného pronásledování zasaženi i lidé z okolí oběti (rodina, přátelé, kolegové atd.).

4. Možnosti obrany proti stalkerům:
 • Dejte stalkerovi na vědomí, že o něj nestojíte, nemáte zájem
 • Přerušte osobní kontakty s pronásledovatelem - neodpovídejte na vzkazy, urážky, na telefonáty, nereagujte na SMS, nescházejte se s ním (jakýkoli kontakt s útočníkem může vést k prohloubení zájmu o oběť)
 • Vyhýbejte se místům možného setkání, změnit své návyky
 • Nechoďte s ním na schůzky
 • Uchovejte všechny SMS, maily a další materiál (možný důkaz)snažte se projevy pronásledování evidovat a zdokumentovat
 • Informujte své blízké o pronásledování, případné totožnosti útočníka
 • Vyhledat pomoc
 • Mimo domov se pohybovat s další osobou – členem rodiny či jinou důvěryhodnou osobou, noste s sebou legální prostředky pro svou obranu (pepřový sprej, alarm)
 • Noste u sebe mobilní telefon pro případ přivolání pomoci
 • Nezveřejňujte své osobní údaje (telefonní číslo, adresu), kontakty na sebe dejte jen lidem, kterým důvěřujete
 • Kontaktujte odborné instituce: Bílý kruh bezpečí (www.bkb.cz) a další organizace pro pomoc obětem trestných činů
 • Kontaktujte Policii ČR v případě oprávněného pronásledování, obtěžování nebo napadení, je-li jednání pronásledovatele takové, že ve vás vzbuzuje strach, obavy, nepříjemné pocity apod.
Policie ČR Prevence

Bílý Kruh Bezpečí


K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Pro více informací: Cookies.