Příčiny vzniku duševních chorob mohou být různé. Dělíme je na:

Biogenní:

Dědičné, nebo dojde-li k poškození plodu v těhotenství nebo při porodu, zvýšená náchylnost k chorobám biologického růstu, jako je puberta, klimakterium, laktační období. Poškození mozku např. úrazem, či infekčním onemocněním. Tělesné choroby narušující funkčnost nervové soustavy

Psychogenní:

Příčiny, které mají kořeny ve zvláštnostech vlastního prožívání, déletrvající vnitřní konflikty, frustrační, deprivační a stresové stavy, akutní psychotrauma jímž je např.  silný zážitek záporného charakteru.

Sociogenní

Důvody dané nepříznivým sociálním prostředím (rodinné, manželské, školní,...). Konflikt jedince se sociálním prostředím.

Postižení jednotlivých funkcí:

Porucha čtení – dyslexie
Porucha psaní – dysgrafie
Porucha počítání – dyskalkulie

Poruchy psychických procesů:  vnímání, paměti, myšlení, řeči, vůle.

Poruchy stavů. Nejzávažnější jsou poruchy citů a poruchy osobnosti.

Neurózy

Narušení běžných mezilidských kontaktů, zvláště mezi blízkými lidmi
Z důvodů narušeného soužití – vzniká zvýšená dráždivost, chorobné reakce
Postižená osoba si své chování uvědomuje

Mezi ně patří:

neurastenie

funkční poruchy činnosti organismu – zejména vegetativního nervového systému
projev - únava, nepravidelné dýchaní, srdeční činnost, poruchy spánku
zvýšená emocionální citlivost

hysterie

zvýšené výkyvy v emocionální oblasti
zvýšená činnost fantazie
nekritický postoj k vlastní osobnosti, náladovost, reakce na nepatrné podněty
vyvrcholení – hysterický záchvat, možno i poruchy vědomí

psychopatie

Trvalejší defekt osobnosti
do popředí osobnosti vystupují nápadné, rušivé, asociální tendence
postižená osoba si uvědomuje poruchy, nic proti nim nedělá, v příznivých podmínkách vědomě realizuje chorobné sklony

oligofrenie

projev poruchy pouze v intelektové oblasti
mentální méněcennost, rozumová zaostalost (slabomyslnost)

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Pro více informací: Cookies.